ÖPPET MÅ-FR 8.00-17.00

Ring 030 636 4330

VIKING Vasa

Ring till 24h bärgningstjänst 030 636 4340 

Pålitlig transport- och bärgningstjänst i Vasa område.

Visste du att din kaskoförsäkring oftast täcker kostnaderna för bärgning och transport till närmaste verkstad, såväl vid krockar och dikeskörningar som vid tekniska problem. Kontakta oss eller ditt försäkringsbolag om du vill ha närmare information!

24h Dejour!

Partner of Vikinf Assistance Group

Kontaktuppgifter

MH-Color Oy Ab

Myllärinkatu 13

Tel. 030 636 4330

myynti@mh-color.fi

www.mh-color.fi

FO-nummer 1746091-9