Bärgning

VIKING Vasa

Ring till 24h bärgningstjänst 030 636 4340

Pålitlig transport- och bärgningstjänst i Vasa område.

Visste du att din kaskoförsäkring oftast täcker kostnaderna för bärgning och transport till närmaste verkstad, såväl vid krockar och dikeskörningar som vid tekniska problem. Kontakta oss eller ditt försäkringsbolag om du vill ha närmare information!

Viking logo